Geschiedenis

Vindicat is met haar 200 jarig bestaan de oudste studentenvereniging van Nederland (en de leukste natuurlijk!)

Vindicat is de oudste studentenvereniging van Nederland met een rijk verleden dat op allerlei manieren in ere wordt gehouden. Daarnaast is het sinds jaar en dag de grootste studentenvereniging van Groningen en kun je als lid bijdragen aan de jarenlange historie. Vindicat atque Polit bestaat al sinds 1815 en bevindt zich aan de Grote Markt 27. Wil je meer weten over de rijke geschiedenis van Vindicat? Klik dan hier.

Op 4 februari 1815 werd in de herberg ‘Het Wapen der Zeven Provinciën’ op de hoek van Grote Markt en de Oosterstraat, naast de huidige locatie van de Febo, het Groninger Studenten Corps ‘Vindicat atque Polit’ opgericht. De eerste senaat werd gevormd onder leiding van Rector B.J. Winter. De Senaat bestond uit vier rechten-, vier geneeskunde-, twee theologie- en twee filosofiestudenten. In die tijd werden vrijwel alle Groningse studenten lid van het corps.

‘Vindicat atque Polit’ werd gekozen als lijfspreuk en is Latijn voor ‘handhaaft en beschaaft’, in het logo is dit terug te zien als het zwaard en de vijl die over elkaar heen gekruist zijn. Inzet van deze leus was het idee dat de studenten hen eigen rechten en verworvenheden tegenover de academie en de maatschappij moesten handhaven. Beschaven was bedoeld als het ontplooien op alle mogelijke manieren.

Op 3 maart 1815 werd op initiatief van de Senaat ‘MVTVA FIDES’ opgericht. Het betekende de eerste Sociëteit voor de studentenvereniging die op dat moment een maand oud was. Tot op heden wordt op deze dag de ‘Soccie dies’, ofwel de verjaardag van de sociëteit’ gevierd. De eerste locatie was in café ‘Het Gouden Hooft’ op de hoek van de Guldenstraat, de Grote Markt en de Waagstraat.

Wil je meer weten over de dik 200 jaar aan geschiedenis van Vindicat? Klik dan hier.